~ Polar Quality ~

I 2003 gikk en gruppe laks- og ørretprodusenter sammen for å etablere et eget Polar Quality for å få et tettere forhold til forbrukerne ute i markedet. Disse familieeide oppdrettsselskapene som alle er lokalisert i Nord Norge, legger mye ære i deres produksjon av Atlantisk laks og ørret på de 35 lokalitetene, slik at Polar Quality kan levere et produkt av høy kvalitet.

Vårt fokus på nære og gode relasjoner, er med på å gjøre oss til et konkurransedyktig salgsselskap av norsk sjømat. Kvalitet og fiskevelferd er førsteprioritet for våre eiere, når de produserer alle ledd i verdikjeden- fra rogn til matfisk. Dette kombinert med ekspertisen til alle våre ansatte, gjør at vi kan være en kvalitetsleverandør av norsk laks og ørret.

Fra vårt kontor i Bodø, med utsikt over byen og havgapet, jobber våre ansatte hver dag for å møte kundenes behov.

  • Salten Aqua
  • Kvarøy
  • Selsøyvik
  • Salaks
  • Nordlaks
  • Andre